Styret i SIK Hovedlaget har utsatt årsmøtet, som skulle være den 6 mars.

 

 

Ny dato vil være 26 mars. Kl. 19.00 på Cafè Cafè.