24 stk med hjerte for klubben var møtt opp til det tredje forsøket på å få valgt en leder og et styre til hovedlaget. Valgkomiteen hadde brukt tiden godt siden forrige årsmøte. De innstilte på et fulltallig styre. Her kom det likevel et benkeforslag på valg av leder. Dette resulterte i en votering. Voteringen vant Dan Alexandru med 18 mot 6 stemmer. Dermed er det vår gode venn Dan som blir å lede hovedlaget det kommende året. SIK nett vil hervede uttrykke stor optimisme rundt både valget av leder, men også når man ser på sammensetningen av styret. Inn kommer en rumener som i alle sin år har vært med på å bidra positivt i lokalsamfunnet på Skjervøy, og som nå gleder seg veldig til å være med å styre klubben vår inn mot 80års jubileumet som er til neste år.
Med seg på laget får han Jan Tore Eriksen, May-Britt Klevstad, Gunn Eliassen og Anne-Mari Skallebø. Et av de får idrettstyrene som har flertall av kvinner. Dette er noe vi kan være meget stolt over.

Noe som er verdt å merke seg, og som også ble kommentert av Peder A.Amundsen, er alderen på styremedlemmene. Det faktum at det er vanskelig å få yngre kvinner og menn til å ta på seg styreverv viser seg gjeldende også her. Dette er en trend over hele fjøla, enten det er idrett, politikk ellr hva det ellers måtte være. Vi skulle gjerne ønske at man klarte å rekruttere ungt friskt blod til styrene i idrettsklubben, det gjelder både hovedlag og undergrupper. Det burde kanskje vært obligatorisk med en ungdomsrepresentant. Noe å tenke på for alle gruppene. Alle grupper bør vurdere å også oppnevne ei ungdomsgruppe som et bindeledd mellom styre og utøvere. F.eks kunne aldersbestemt fotball nevnt opp ei gruppe på 5-6 gutter og jenter som kunne komme med innspill, og i noen tilfelle delta på styremøter. Slik kan man være med på å øke rekrutteringen til styrene.

Vi vil til slutt ønske det nye styret lykke til med jobben de skal utføre.