Saker:

1. Årsmelding

2. Regnskap 2012

3. Innkomne saker

4. Valg

Saker som skal med på årsmøte må være styret i hende senest 22. mars 2013. Saker sendes til styret pr mail på skjervoy@nordhandball.no

Velkommen!

Med vennlig hilsen styret Håndballgruppa.

Cecilie Richardsen (leder)

Anita Skallebø Olsen

Elin Isaksen

Hermod Gundersen

Ivar Solvang