Innkalling til årsmøte
SIK fotballgruppa
    
Torsdag 4. desember kl. 19.00 på klubbhuset
 
 
1. Åpning
2. Godkjenning av Innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer og sekretær
4. Årsmelding
5. Innkomne saker
6. Regnskap
7. Budsjett
8. Valg
 
                             
 
 
Saker til årsmøtet. Må være styrets i hende, innen tirsdag 2. desember
 
 
 
 
 
- Styret i SIK fotballgruppa -