Med Peder-Andre som nestleder og Kristian Bakke som sportslig leder, står de for kontinuiteten i styret. Rune Arild og Svein Larsen er nye medlemmer i styret. Det jobbes videre frem mot årsmøte i hovedlaget for å finne ny leder.

Styret har innstilt Vegar Ballovarre som ny daglig leder og den må godkjennes hos hovedlaget før ansettelsen skjer. Det var tre søkere til jobben.

Hva angår økonomi vil ikke endelig resultat foreligge før hovedlagets årsmøte, men SIK fotball er tilnærmet skyldfri i januar 2009. Resultatet forventes å ende i balanse.

Ellers var det fine diskusjoner om alt fra rekruttering, dugnadsånd, politikk ved spillersalg og flere viktige momenter. Vi ønsker å takke de som stilte opp, og til de som ikke var der; kom ved neste anledning og vær med på fruktbare samtaler om SIK fotball og vår fremtid.

Også en takk til alle som bidratt til SIK's opptur i år. Jo mere(og flere) vi er sammen, jo gladere vi blir!
Takk!