43 medlemmer av SIK tok turen til Hotell Maritim sist mandag for å overvære årsmøtet i hovedlaget.

Regnskapet viste at hovedlaget hadde et solid overskudd i 2006, men tallene er ikke helt realistiske siden oppussingen av klubbhuset ikke er ferdigstilt.

Ellers ble det bestemt at skiskyttergruppa får bli egen gruppe under SIK. Årsmøtet vedtok enstemmig at gruppa får etablere eget styre.

Det var også orientering om renovering av klubbhuset, et prosjekt som har tatt alt for lang tid sett opp mot arbeidsmengden. Her fikk årsmøtet innblikk i prosessen av Roald Sebergsen som sitter i byggestyret. Om klubbhuset ikke står ferdigstilt til 31.mai vil midler til renoveringa trekkes tilbake.

Kommunekasserer Rune Stifjell ga årsmøtet orientering om bokettersynsrapporten som foreligger. Her kunne Stifjell berette at klubben blir ilagt et forsinkelsesgebyr for for sen innlevering av tall tidligere år. Det Stifjell også kunne fortelle var at SIK er friskmeldt gjennom ryddig økonomi i det siste.

Saken som omhandler bruk av garasjen i heimevernsbygget ble også tatt opp. Alt tyder på at ski- og skiskyttergruppa kommer til å dele garasjen for smøring og prepping av ski.

Et nytt styre ble også valgt. Jon Ole Andreassen blir et friskt pust som nyvalgt leder i hovedlaget. Med seg får han Vidar Brox Antonsen, Hanne-Merete Jakobsen(ny), Åshild Hansen og Knut-Arne Mikalsen.