SIK ALDERSBESTEMT FOTBALL
Innkalling til årsmøte
TORSDAG 29/11-07 KL. 1900 på SIK klubbhuset
Saksliste:
- Åpning
- Godkjenning av innkalling
- Valg av møteleder og sekretær
- Årsberetningen for 2007
- Innkommende saker
- Regnskapet for 2007
- Norway cup 2008
- Valg av nytt styre
 
Saker til årsmøte må være hos styret innen tirsdag 27/11- 07

Vel møtt!
mvh
Styret i SIK alderbestemt fotball