Det har de senere årene vært registrert 200-220 aktive utøvere i SIK aldersbestemt fotball. Nok en gang avholdes Årsmøtet uten at foreldre tar seg bryet med å stille opp. 5 styrerepresentanter og 7 medlemmer var tilstede da ordstyrer og nestleder i styret Rune Arild satte i gang møtet kl 1900.

Det er rett og slett et stort varsko at ikke flere kommer på disse møtene. Sportslig leder i aldersbestemt fotball, Tommy Nilsen, rettet stor kritikk mot foreldregruppen som ikke viser større engasjement og interesse for deres egne barn. Nilsen stilte følgende spørsmål til Årsmøtet: -Må man sette hardt mot hardt og gå så langt som å nekte og stille lag dersom ikke foreldrene forplikter seg i større grad?

Til tross for antallet var møtet konstruktivt for de fremmøtte. Det kunne vises til god økonomistyring, med et positivt resultat. Det ble også vedtatt å fremme en sak for Årsmøtet i SIK Hovedlaget om å gi et utvidet aktivitetstilbud på vinteren for de som spiller fotball. Alle de fremmøtte var positive til å gi et tilbud til de som ikke er aktive innen annen idrett på vinterstid.

Det var ikke mulig å sette sammen et fulltallig styre på dagens årsmøte, så valgkomitéen får jobbe videre til det avholdes ekstraordinært årsmøte på nyåret. Leder Tove Moen takket for seg etter mange år i styret. SIK-nett ønsker å gi en skriftlig klem til Tove som har gjort en fin jobb disse årene!