Hvert år skal vi ha 2 varetellinger, men i år var det kun behov for å gjenomføre en av dem. Den skal vi ha mandag 28/12 klokken 17. Spillerne (fra sesongen 2009, samt alle som skal siplle 2010) har pliktig oppmøte. Håper at også styrets medlemmer og andre frivillige møter opp silk at tellingen kan være gjort på 3-4 timer.