Av Nils-Arne

Skjervøy IK har fått tildelt flere store pengebeløp de siste dagene.
Hvor store beløp det er snakk om, er usikkert.

Sik-nett vill følge saken.