21 fremmøtte, inklusive styret, er et fremmøte man kan være fornøyde med. Likevel skal det sies at spillerne glimret med sitt fravær!

Under årsmøtet ble det tatt opp vanlige årsmøtesaker. Til årsmeldingene fra styret og trenere ble det vekslet meninger om hvordan klubben styres og også fremmet gode forslag til tiltak klubben kan iverksette.

Den nye banen som står klar til sommeren vekker stor interesse. Det er ingen tvil om at det forventes et løft når vi kan ta i bruk nytt kunstgress! Treningsleir i Sverige har vært en suksessfaktor mange år i SIK. Flere av de fremmøtte mente at man burde se verdien i en treningsleir, i Sverige på sommeren eller i syden før sesongstart.

Rekruttering er et tilbakevendende tema i klubben. Som den lille klubben vi er, har vi behov for alle. Å få hjem flest mulig av de spillerne som har flagget ut må være et overordnet mål, mente flere.

Økonomien i fotballgruppa er god, med et regnskap som er positivt.

Peder-André Amundsen trakk seg fra styret ved valget. Peder har sittet sammenhengende i SIK aldersbestemt og fotballgruppas styre siden 2006. Grunnen er at han for tiden bor i Alta hvor han studerer. Vi takker for innsatsen og ønsker velkommen tilbake når studiene er ferdige!

Styret er da som følger:
Øystein Skallebø - leder
Robert Wilhelmsen - nestleder
Bjørnar Johansen - sportslig leder
Vidar Langeland - styremedlem
Spillerrepresentant* - styremedlem

Tommy Nilsen - 1.vara
Tore Pedersen - 2.vara

*Spillerne skal selv velge representant i løpet av vinteren.