www.skjervoyik.no

Sparebanken_ny_070408

Sparebank1 Nord-Norge

Sparebank1 Nord-Norge er med på laget også i år. Banksjef Nils R. Jakobsen signerte i går avtalen som gjør at banken skal profileres på drakt og overtrekksdress i 2011.
Publisert | Oppdatert 22. mars 2011