Skjervøykalenderen[1]

Skjervøykalenderen

Du har bilder!

I år som i fjor. Vi søker bilder! Vi vet at du har interessante bilder, og ikke vær redd for å la oss vite det. Gi beskjed her.

Vi fikk gode skussmål på fjorårets kalender, og ønsker å følge opp etter beste evne.

Vi ønsker bilder fra Skjervøy kommune - av skoleklasser, idrettsarrangement, sammenkomster, natur ++

Send over til oystein_sk@hotmail.com eller meld deg under, så tar vi kontakt.

Vi er helt avhengige av et publikum som yter velvilje og sender bilder for at vi kan fortsette tradisjonen med å lage kalender.

Posting