Fredag klokken 17.00- rigging av utstyr og bord:
Svein larsen
Vegar Ballovarre
HC Fossmann
Eirik Danielsen
Øystein Skallebø
Ørjan Larsen
Krister Eriksen
Kjell Hugo Henriksen
Rune Arild
Peder Amundsen

Lørdag 18.30-03.00 Vakthold i idrettshallen/garderobe (noen kan bli plassert i "utsalget")
Ronny Olsen (Fritatt, må peise på ved neste anledning)
Ruben Kristiansen
Andreas Helberg
Andreas Jensen
Lennart Waage
Ørjan Pedersen
Svenn Johansen
Kim Johansen
Michael Stagnes
Pål Skallebø
Espen Larsen
Jostein Pedersen
Jørgen Pedersen
Peder Amundsen
Kristian Bakke
Stig H Ballovarre
Pål Edvartsen
Vegar Ballovarre
Vegard Larsen (fritatt, må peise på på neste dugnad)
Martin Johansen
Øyvind Nilsen
Joakim Flatvoll


Kiosk sportskafeen; (salg av pizza,pølse o.l)
19.00-22.00
Anne-Mari Skallebø
Eirik Danielsen
Krister Eriksen


22.00-03.00
Kristian Kristiansen
Ørjan Larsen


Servering;
Tommy Fredriksen
Irene Birkner
Kristine Bakke
Lisa Heimly

Her mangler vi folk, kom gjerne med tips om dokker vet av noen som kan være med å bidra for klubben. vi treng minst 4 stk til her.

Salg av bonger i hallen;

Hans Christian Larsen
Truls Johansen


OBSOBS!!!!
I tillegg til alt det her må hver spiller levere en pizza hver (IKKE KJØP-PIZZA). Pizzaen må leveres seinest klokken 19.00 lørdag.


Skulle det, mot formodning, være at noen ikke kan stille, ring mæ (IKKE SMS) å gi beskjed. ikke mange grunna som gir gyldig fravær.