www.skjervoyik.no

frivillige til dansegallaen

Vi trenger frivillige som kan være med å gjøre en jobb i forbindelse med dansegallaen 21.mars i idrettshallen. Vi trenger hjelp til ulike ting; rigging av utstyr, bygging av scene, plassere bord, samt nedrigging og rydding på søndagen. Vi trenger også folk som kan tenke seg å være vakt, eller til å stå i baren. trenger ikke noen tidligere erfaring med denne type jobb for å være med å bidra. Er det noe av det her DU kunne tenke deg å hjelpe til med, så ta kontakt med undertegnede så fort som mulig.

Publisert