Årsmøte 22.februar 2017

 

 

 

 

Ny lov sier at vi må avholde årsmøtet i undergrupper før årsmøtet i hovedlaget. Derfor blir det årsmøte midt i sesongen i framtida.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til leder Alexander Sebergsen innen 16. feb. alexander_sebergsen@hotmail.com

Årsmøtepapirer legges ut på hjemmesiden og facebook senest 20. feb.