siklogo

Årsmøte i SIK Hovedlaget

Årsmøtet avholdes torsdag 22. mars kl 18.00 på klubbhuset. Papirer til årsmøtet er nå tilgjengelig.

Årsmøtepapirer SIK hovedlaget 2018.pdf

Revisjonsberetning og Kontrollkomiteens uttalelse vil bli lagt frem på årsmøtet. Samtidig vil en justert utgave av organisasjonsplanen også bli lagt frem for årsmøtet.