Årsmøtepapirer SIK hovedlaget 2018.pdf

Revisjonsberetning og Kontrollkomiteens uttalelse vil bli lagt frem på årsmøtet. Samtidig vil en justert utgave av organisasjonsplanen også bli lagt frem for årsmøtet.